Onze arbodienst

Als een werknemer langdurig verzuimt is vooral de werkgever, volgens de Wet Verbetering Poortwachter, verantwoordelijk voor een oplossing. Werkgever en werknemer zijn verplicht samen een plan van aanpak op te stellen met afspraken die tot herstel en re-integratie leiden.
Het begeleiden en uitvoeren van de activiteiten die samenhangen met re-integratie wordt door de werkgever regelmatig als belastend ervaren. 

Wat moet je doen en wanneer? Waar ben je als werkgever verantwoordelijke voor? 


MVOvoorU ondersteunt en begeleidt niet alleen werkgevers en werknemers inzake verzuim, maar neemt als enige arbodienstverlener in de omgeving de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering hiervan. Dit betekent dat MVOvoorU kan garanderen dat alle dossiers die zij vanaf dag 1 begeleidt ‘WVP-proof’ zijn. 

Doordat MVOvoorU deze verantwoordelijkheid op zich neemt houdt dit tevens in dat ons team nauw betrokken is en blijft bij de lopende verzuimdossiers. Korte lijnen, duidelijke communicatie en persoonlijke aanpak door zowel de casemanager als de arboarts garanderen de werkgever een positieve verandering in het verzuimbeleid. Dit is terug te zien in de reductie van de verzuimpercentages alsmede de kennis van bedrijven ten opzichte van haar verzuimend personeel.

  • Wij begeleiden persoonlijk het verzuimdossier van spoor 1, 2 en 3. Dit doen we met behulp van ons eigen transparante verzuimsysteem voor werkgever en arbodienst.
  • Wij blijven leading in alle multidisciplinaire trajecten.
  • Zo zullen wij altijd onafhankelijk in overleg met werkgever en werknemer treden en de zaken gezamenlijk regelen.
  • Wij werken kostenbesparend en effectief. 
  • Al onze medewerkers, inclusief onze arboarts, zullen indien er verzuimdossiers zijn een persoonlijk bezoek brengen aan de werkgever, indien dit gewenst is.
  • Indien gewenst verzorgen wij huisbezoeken op dezelfde dag dat de werkgever deze heeft aangevraagd, een bezoek bij de arboarts is op korte termijn, doch altijd binnen één week.
  • Wij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verzuimdossiers. Dit houdt in dat wij garanderen dat er geen loonsanctie of boete zal worden opgelegd naar aanleiding van onze verzuimbegeleiding.
  • MVOvoorU denkt mee en zoekt voortdurend naar de beste en snelste wegen voor de juiste oplossing. 
  • We zijn de spin in het web, hebben oog voor ieders belang en weten om te gaan met de privacy van de werknemer.

Neem contact op

Kortom, is er behoefte aan een arbodienst die naast een persoonlijk, transparante en duidelijke aanpak ook volledig ontzorgt? Neem dan contact op met MVOvoorU via +31 (0)45 - 763 07 92 of mail naar info@mvovooru.nl. Wij zitten graag met u rond de tafel om dienstverlening op maat te bespreken.

Home