Interventie

Als de problematiek van de werknemer eenmaal duidelijk is, weet MVOvoorU al snel welke interventies tot een oplossing leiden. Een interventie is een diagnose, training, behandeling of begeleiding. Een werknemer met bijvoorbeeld rugklachten leert tillen zonder zijn rug te forceren. Iemand met psychische klachten leert om anders met zijn werksituatie om te gaan.

De interventies zijn afgestemd op:

  • Lichamelijke klachten
  • conflicten
  • psychische problemen
  • bemiddeling naar ander werk

MVOvoorU schakelt hiervoor professionele interventiebedrijven in.

Prestaties

De prestaties van de interventiebedrijven en de vooruitgang van de werknemer worden door MVOvoorU gemonitord. Daar wij geen financieel belang hebben bij het inzetten van interventies zullen we altijd kiezen voor het meest geschikte interventiebedrijf.

Nieuwe methodes

In de reguliere gezondheidszorg worden meestal de traditionele wegen gevolgd. De verschillende stappen kosten soms veel tijd en de aandacht gaat op de eerste plaats uit naar genezing, niet naar werkhervatting.

MVOvoorU gaat voortvarend te werk. Wij hebben relaties met interventiebedrijven die net als ons een zo snel mogelijke terugkeer naar het werk voorop stellen. Nieuwe methodes worden niet geweerd. Integendeel! Wanneer ze effectief blijken te zijn, worden ze toegepast. Een andere manier om de werkhervatting te bespoedigen is het combineren van interventies: als de situatie het toelaat worden ze niet na elkaar, maar tegelijkertijd ingezet. Vanzelfsprekend gaat dit altijd in overleg met de klant.

Home  
Deze site maakt gebruik van cookies. xx