Outplacement

Outplacement is het geheel van vragen, antwoorden, activiteiten en begeleiding dat van toepassing is als één of meerdere medewerkers noodgedwongen naar een andere werkgever dienen over te stappen, bijvoorbeeld bij ontslag of reorganisatie.

MVOvoorU begeleid het outplacementtraject in de vorm van 2 fases.

Fase 1 - Verwerking en persoonsonderzoek

Opgelegd afscheid nemen is meestal een pijnlijke ervaring. Toch biedt schijnbaar verlies ook een nieuwe kans. Met al het opgedane werk- en levenservaring kan een meer bewuste beroeps- en organisatiekeuze maken dan voorheen. Met onze erkende testen brengen we al de competenties, passende beroepssectoren, voorkeuren, (kern)kwaliteiten en leerpunten in kaart.

Het resultaat: een persoonsanalyse- en beroepskeuzeprofiel dat antwoord geeft op de vraag: ‘wie bent u, wat wilt u, wat kunt u en wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt?’ Een perfecte onderlegger voor de start van de volgende fase.

Fase 2 - Effectieve toeleiding naar een passende baan en organisatie

We bespreken de aanpak op welke wijze effectief naar een passende baan en organisatie kan worden gezocht. Deze strategie verschilt vaak per klant.

De mogelijkheden zijn divers; het onderzoeken van de arbeidsmarkt, het opbouwen van een netwerk, het uitvoeren van interviews, het kennismaken met een specifiek werkveld, het leggen van contacten met diverse bureaus, het inschrijven bij speciale werk gerelateerde organisaties, e.d.
Tevens bereidt MVOvoorU de selectiegesprekken met de kandidaat voor en ondersteunen we hem/haar bij een arbeidsvoorwaarden gesprek.

Duur en kosten outplacement traject

De duur van outplacementtrajecten hangt meestal af van de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de kandidaat. MVOvoorU levert maatwerk en stemt de duur daarom per klant af. Het is bij ons mogelijk de uitvoering in modules te verdelen, waardoor u als opdrachtgever grip houdt op de kosten.

Home  
Deze site maakt gebruik van cookies. xx