Spoor 2

Spoor 2

Wanneer vast staat dat op basis van medisch en arbeidsdeskundig onderzoek uw werknemer door beperkingen zijn eigen werk niet meer kan verrichten binnen uw bedrijf, dan is de vraag of er wellicht andere functies binnen uw bedrijf zijn die de betreffende werknemer kan uitvoeren.
Zo niet, dan wordt van u als werkgever vanuit de wetgeving verplicht uw werknemer re-integratie aan te bieden naar ander werk buiten uw organisatie. Het zogenaamde tweede spoor.

Terugkeer of afscheid

Als duidelijk wordt dat een werknemer het eigen werk niet meer kan doen, adviseren we u over de te nemen stappen. Een arbeidsdeskundige zal vanuit zijn/haar expertise kijken naar de mogelijkheden voor werk.

Re-integratie binnen het eigen bedrijf

Als blijkt dat de werknemer met aangepast werk binnen het eigen bedrijf kan re-integreren, kunnen werkgever en werknemer te maken krijgen met verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA):

  • scholing of training voor de werknemer
  • financiële voor- en nadelen
  • aanpassingen in het arbeidscontract (salaris, aantal te werken uren)
  • subsidiemogelijkheden

MVOvoorU beschikt over de kennis en ervaring die u helpen deze zaken goed te regelen.

Re-integratie bij een ander bedrijf

Stelt de arbeidsdeskundige vast dat de werknemer niet bij de eigen werkgever kan re-integreren, dan dient de re-integratie te worden gericht op (ander) werk bij een andere werkgever. Bij deze ingrijpende gebeurtenis biedt MVOvoorU de werknemer houvast. Gebleken is dat werknemers blij zijn met een externe partij en gemotiveerd raken. Dat is een belangrijke voorwaarde, aangezien de kans op succes anders klein is. Wat hiervoor nodig is, zal per situatie verschillen. Elk traject, elke werkgever, elke werknemer en elke situatie is anders.

Enkele voorbeelden van wat een traject kan inhouden: scholing voor de werknemer, een beroepskeuzeonderzoek, begeleiding, een sollicitatietraining, netwerkbenadering of jobhunting. Werkgever en werknemer kunnen samen met MVOvoorU een traject op maat uitstippelen. We hebben de expertise in huis om u hierbij te adviseren en ondersteunen.

Home  
Deze site maakt gebruik van cookies. xx